Sveikoje organizacijoje laimingi ir įsitraukę žmonės stengiasi savo darbą atlikti puikiai.

Ką reiškia „sveika” organizacija ir kaip pamatuoti jos „temperatūrą”? Ką organizacija gali padaryti, kad paskatintų savo darbuotojus įsitraukti į veiklą? Kaip padidinti efektyvumą siekiant tikslų? Kaip darbą paversti kažkuo daugiau nei tik apmokama veikla?

Organizacijos sveikatos tyrimas pagrįstas sėkmingų ir gerai veikiančių organizacijų gerąja praktika. Savo metodikoje naudojame mokslinį požiūrį, kuris remiasi idėja, kad sveika organizacija yra tokia, kuri gali efektyviai pateisinti klientų lūkesčius, būti inovatyvi ir lanksti, rūpindamasi savo darbuotojų įsitraukimu ir laime darbe.

Metodika susideda iš dviejų dalių:

1) Organizacijos sveikatos charakteristikos – charakteristikos sudarytos remiantis gerąja organizacijų funkcionavimo praktiką;

2) Bendrieji organizacijos sveikatos rodikliai, t.y. rodikliai, leidžiantys suprasti darbuotojų nuostatas, įsitraukimą ar gerovę, darbuotojų pasitenkinimą ir požiūrį į organizaciją.

Norėdami atlikti tyrimą:

susipažįstame su jūsų organizacijos bei jos vadybos struktūra;
pritaikome metodą, kad jis apimtų būtent jums aktualias temas;
pateikiame apklausą jūsų žmonėms;
rengiame ataskaitas kiekvienam padalinių lygiais ir kad padėtume įgyvendinti įvairiapusį oranizacijos vystymąsi;
pristatome apklausos rezultatus, padedame planuoti plėtros prioritetus ir strategijas ir rasti problemų sprendimus.

Organizacijos diagnostikos tyrimą rekomenduoja:

Optoman

Gintarė Šaučiūnė | Office Manager & HR specialist

” People Link atliktas Organizacijos sveikatos tyrimas suteikė išsamų vaizdą apie organizacijos stiprybes bei tobulintas sritis. Tai buvo puikus pradinis taškas siekiant tobulinti organizacijos procesus bei darbuotojų pasitenkinimą/įsitraukimą.”

Klauskite mūsų