People Link nėra vien tik HR konsultantų komanda, bet taip pat ir atsakingų sąmoningų žmonių bendruomenė, su kuria kartu kuriame tvaresnį pasaulį. Dirbdami ir priimdami įvairius sprendimus, atsiremiame į tvirtus vertybinius pagrindus ir nuolat klausiame savęs, kaip tai paveiks mūsų klientus, kandidatus, darbuotojus, tiekėjus, įvairias bendruomenes, platesnę visuomenę bei aplinką, kurioje visi gyvename.

Pradėję nuo mažų dalykų, kaip atliekų rūšiavimas, Kalėdinių dovanėlių klientams atsisakymas ir jų biudžeto skyrimas NVO organizacijoms bei elementarios pagarbos ir skaidrumo principų, dabar esame išskyrę 6 tvarumo kryptis, kurias puoselėjame ir kurių pagrindu įsipareigojame kurti kuo draugiškesnį poveikį aplinkai.

6 tvarumo kryptys:

Darbuotojų gerovė – šiai krypčiai palaikyti ne tik turime Gerovės vadovę, bet ir visą gerovės angelų (mūsų darbuotojų-savanorių) komandą, dedikuojančią laiką ir energiją kurti kuo geresnę vertybėmis paremtą darbuotojų patirtį mūsų organizacijoje ir už jos ribų. Keletas mūsų projektų pavyzdžių: jau keli metai rūpinamės darbuotojų perdegimo prevencija; sukūrėme mamų, grįžusių iš motinystės, integracijos sistemą; įdiegėme darbuotojų augimo (profesinio ir asmenybinio) sistemą, paremtą koučingo principais, ir kitos iniciatyvos.

Darna įvairovėje – patys remiamės bei edukuojame aplinkinius apie įvairovės, lygybės, įtraukties ir priklausymo (angl.: Diversity, Equity, Inclusion, Belonging) galimybes organizacijose. Tiesioginiame darbe mums to padeda pasiekti skaidri ir nediskriminuojanti kandidatų vertinimo sistema bei tvirti mūsų konsultantų psichologijos išsilavinimo pagrindai. Aktyviai dalyvaujame moterų integracijos programose, tokiose, kaip “Women Go Tech” ir pan. 

Darna su gamta – atliepdami augančias klimato atšilimo bei vartojimo problemas, stengiamės, kad mūsų veikla ir kasdienis gyvenimas paliktų kuo mažesnį poveikį planetai. Todėl taikome specialią kainodarą žiedinės ekonomikos bei žaliosios energetikos įmonėms; 2022m už kiekvieną mūsų sėkmingai įgyvendintą paieškos ir atrankos bei HR konsultacijų projektą pasodinome 600 medelių, bei nuolat galvojame kokį poveikį aplinkai turi net maži dalykai, kaip tiekėjų pasirinkimas, dovanų darbuotojams ar klientams pirkimas, ir pan.

Darni bendruomenė – galvojame ne tik apie tiesioginius užsakovus- darbdavius, bet ir apie kitus mūsų svarbius partnerius- kandidatus, todėl įsitraukiame į įvairias neatlygintinas veiklas, kaip karjeros orientavimo mokymai mokiniams ir studentams; edukavimas darbo paieškos bei karjeros konsultavimo klausimais netekusiems darbo; leidžiame naujienlaiškį bei dalinamės įvairiais patarimais PlanC Facebook grupėje.

Darnus verslas ir ekonomika– mums svarbu prisidėti prie Lietuvos ekonomikos bei konkurencingumo gerinimo, todėl įsipareigojame vystyti savo verslą remiantis visapusišku skaidrumu bei didesnės pridėtinės vertės kūrimu tiesiogiai ar netiesiogiai su mūsų verslu susijusioms bendruomenėms.

Darni visuomenė – reguliariai suteikiame paramą ir įvairias paslaugas organizacijoms, prisidedančiomis prie mūsų šalies bei pasaulio socialinės, kultūrinės ir ekonominės gerovės. Džiaugiamės, galėdami padėti tokioms organizacijoms kaip:

  • “SOS vaikų kaimai” – globojanti be tėvų augančius ir apleistus vaikus 
  • Asociacija “Lyderė” – sprendžianti lyčių lygybės klausimus sisteminiu ir politiniu lygmeniu
  • “Women Go Tech” – skatinanti moteris persikvalifikuoti į technologines specialybes
  • “Kino pavasaris” – socialinėmis temomis edukuojanti plačiąją visuomenę filmų pavidalu

Taip pat, nuolat remiame Ukrainos kariams ir piliečiams padedančias organizacijas:

  • Blue Yellow
  • Raudonasis kryžius
  • Asociacija “Lygiai” – prisidėjome prie mobiliosios ginekologijos klinikos įrengimo
  • VšĮ “Pagalba Ukrainai”
  • VšĮ “Stiprūs kartu”
Klauskite mūsų