Testai vadovams – asmenybės ir protinių gabumų vertinimas

Keletas tyrimų parodė, kad vadovai nuo bendros populiacijos skiriasi specifiniu asmenybės profiliu (Sangster, 2011)[1], o norint sėkmingai atlikti sudėtingesnes užduotis, reikia aukštesnių protinių gebėjimų (Schmidt ir Hunter, 2004)[2].

Tripod sukurti vadovų testai yra skirti būtent vadovų vertinimui. Rezultatai pateikiami lyginant juos su Baltijos šalių vadovų normine grupe iš finansiškai sėkmingų organizacijų. Testai taip pat tinka vadovavimo potencialui įvertinti kandidatams, kurie neturi ankstesnės vadovo patirties.

Vadovų asmenybės teste įvertinamos penkios esminės savybės (emocinis stabilumas, bendras aktyvumas, orientacija į santykius, orientacija į veiklą ir bendras jautrumas) bei dešimt kitų vadovams, svarbių savybių, remiantis tyrimais.

Vadovų protinių gebėjimų skalė matuoja verbalinės ir skaitmeninės informacijos suvokimą, loginį ir erdvinį mąstymą bei bendruosius protinius gebėjimus.

[1] Sangsteris, A. (2011). JAV aukščiausio lygio vadovų asmenybės profilis. Skyrius aukščiausių vadovų komandų tyrimų vadove. Red. M. Dailidė. Edvardo Elgaro leidykla.

[2] Schmidt, F.L. & Hunter, J. (2004). Bendrieji protiniai gebėjimai darbo pasaulyje: profesiniai pasiekimai ir darbo našumas. Asmenybės ir socialinės psichologijos žurnalas, 86, 162–173.

Klauskite mūsų