Tripod asmenybės savybių testai apibūdina žmogų per penkis pagrindinius asmenybės bruožus, kurie laikomi savybių rinkiniu, pakankamai apibūdinančiu asmenybę. Bruožai apima emocinį stabilumą, ekstraversiją, sutariamumą, sąmoningumą ir atvirumą patirčiai. Be to, testas papildomai matuoja daugybę specifinių aspektų (subskalių), susijusių su šiais penkiais bruožais.

Asmenybės testaižmonės turi įvertinti įvairius teiginius, apibūdinančius jų elgesį. Testams laikas neribotas, tačiau paprastai testo pildymas trunka iki 30 min.

Pavyzdys: įvadas į Specialistų asmenybės inventorių NEO-TRI/2.

Klauskite mūsų